Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Informacje Organizacje pozarządowe Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Przasnysza z organizacjami pozarządowymi Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, bieżące, menu 1305 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Działając na podstawie Uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do udziału w konsultacjach projektu uchwałyProgramu Współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Termin konsultacji: od 7.11.2018 roku do 14.11.2018 roku do godz. 10:00

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 14 listopada 2018 roku do godz. 10:00,

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 14 listopada 2018 roku do godz. 10:00

Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwał rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego Państwu prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 27.

Serdecznie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonym projektem programu i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje pozarządowe kierunki rozwoju naszej współpracy.

Z poważaniem

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Formularz konsultacji (.doc)

Projekt Uchwały Programu na 2019 rok (.doc)

Projekt Programu na 2019 rok (.doc)


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Roczny Program współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok jest najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w roku, na który jest uchwalany.
Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu Programu było włączenie w prace na dokumentem, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach pozwala na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby uwzględniały one interesy wszystkich stron.
Konsultacje w/w dokumentu zostały poprzedzone spotkaniami z organizacjami pozarządowymi, które odbyły się 27 września 2018r oraz 4 października 2018r. w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu. Przedstawicielom organizacji, którzy uczestniczyli w spotkaniu został przedstawiony obowiązujący Program, który był analizowany pod kątem zapisów, które mogłyby znaleźć się w Programie na następny rok. Do udziału w formalnych konsultacjach zaproszono organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz. Konsultacje zostały ogłoszone przez Burmistrza Przasnysza zgodnie z uchwałą Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i trwały od 7 do 14 listopada 2018 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy (…)” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz www.przasnysz.um.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i zasięg terytorialny konsultacji. Uwagi (z możliwością wykorzystania specjalnego formularza konsultacyjnego) organizacje mogły zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Burmistrz Przasnysza


/-/ Waldemar Trochimiuk

Metryka

sporządzono
2018-11-07 przez Marta Przewodowska
udostępniono
2018-11-07 01:00 przez Edyta Niestępska
zmodyfikowano
2018-11-30 01:00 przez Edyta Niestępska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
454
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.