Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Informacje Organizacje pozarządowe Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Przasnysza z organizacjami pozarządowymi Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, bieżące, menu 1316 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Działając na podstawie Uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam do udziału w konsultacjach projektu uchwały Programu Współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Termin konsultacji: od 15.01.2019 roku do 21.01.2019 roku do godz. 11:00

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 21.01.2019 roku do godz. 11:00

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 21.01.2019 roku do godz. 11:00

Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwał rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego Państwu prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 27.

Z poważaniem

Burmistrz Przasnysza

/-/ Łukasz Chrostowski

Projekt Uchwały (.doc)

Projekt zmiany„Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (.doc)

Formularz konsultacji (.doc)


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zmiany projektu Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Roczny Program współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok jest najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w roku, na który jest uchwalany.

Do udziału w formalnych konsultacjach zaproszono organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz. Konsultacje zostały ogłoszone przez Burmistrza Przasnysza zgodnie z uchwałą Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i trwały od 15 do 21 stycznia 2019r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy (…)” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz (www.przasnysz.um.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i zasięg terytorialny konsultacji. Uwagi (z możliwością wykorzystania specjalnego formularza konsultacyjnego) organizacje mogły zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Projekt programu został również przedłożony do konsultacji Przasnyskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP). Po zapoznaniu się z treścią projektu programu PRDPP Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 18.01.2019 br. pozytywnie zaopiniowała treść projektu.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Łukasz Chrostowski

Metryka

sporządzono
2019-01-15 przez Marta Przewodowska
udostępniono
2019-01-23 01:00 przez Edyta Niestępska
zmodyfikowano
2019-01-31 01:00 przez Edyta Niestępska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
418
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.