Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Informacje Organizacje pozarządowe Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Przasnysza z organizacjami pozarządowymi Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, bieżące, menu 1280 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Na podstawie uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Przasnysza serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Termin konsultacji: od 28.10.2016 roku do 08.11.2016 roku do godz. 17:00.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Formy konsultacji:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku do godz. 17:00,

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku do godz. 17:00,

- udział w spotkaniu konsultacyjnym w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16 w dniu 28 października 2016 roku o godzinie 17.00.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku do godz. 17:00 na adres:

- poczty elektronicznej: rpm@przasnysz.um.gov.pl

lub

- Urząd Miasta Przasnysz – Biuro Obsługi Interesanta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną UM Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 27.

Serdecznie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonym projektem programu i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje pozarządowe kierunki rozwoju naszej współpracy. Szczególnie zapraszam do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 28 października br., które będzie okazją do otwartej dyskusji nad Programem.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Formularz konsultacji (doc)

Projekt uchwały (doc)

Program współpracy (doc)


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji "Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” zostały przeprowadzone od 28 października do 8 listopada 2016 roku. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie. Uwagi do projektu dokumentu można było zgłaszać poprzez formularz uwag lub w trakcie spotkania konsultacyjnego, które miało miejsce 28 października o godzinie 17:00.

W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie złożyła uwag do projektu Programu.

W dniu 14 listopada 2016r. projekt programu został również przedłożony do konsultacji członkom Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP), którzy pozytywnie zaopiniowali treść projektu.

Projekt programu zostanie skierowany do zaopiniowania Komisjom Rady Miejskiej, a następnie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Przasnyszu.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Metryka

sporządzono
2016-10-28 przez Marta Przewodowska
udostępniono
2016-10-28 02:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2016-11-30 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
554
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.