Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Informacje Organizacje pozarządowe Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Przasnysza z organizacjami pozarządowymi Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, bieżące, menu 1269 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Przasnysza z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Przasnysza serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Termin konsultacji: od 04.11.2015 roku do 13.11.2015 roku do godz. 15:30.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Forma konsultacji:

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 13 listopada 2015 roku do godz. 15:30,

- wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 13 listopada 2015 roku do godz. 15:30,

- udział w spotkaniu konsultacyjnym w Centrum Animacji i Wsparcia dla społeczności lokalnej w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16 w terminie 12.11.2015 o godzinie 17.00.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 13 listopada 2015 roku do godz. 15:30 na adres:

- poczty elektronicznej: rpm@przasnysz.um.gov.pl

lub

- Urząd Miasta Przasnysz – Biuro Obsługi Interesanta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną UM Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 27.

Serdecznie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonym projektem programu i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje pozarządowe kierunki rozwoju naszej współpracy. Szczególnie zapraszam do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 12 listopada, które będzie okazją do otwartej dyskusji nad Programem.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Załącznik nr 1 - formularz konsultacji (.doc)

Projekt uchwały (.doc)

Projekt załącznika do uchwały (.doc)

Sprawozdanie z konsultacji

Metryka

sporządzono
2015-11-04 przez Barbara Chodkowska.
udostępniono
2015-11-04 01:00 przez Marta Przewodowska
zmodyfikowano
2015-11-16 14:17 przez Marta Przewodowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
390
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.