Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Uchwały 2013 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013 rok, bieżące, menu 1200 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013 rok

Data wytworzenia 2013-12-19, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:30

UCHWAŁA Nr XLV/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2013 - 2024

UCHWAŁA Nr XLV/280/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2013 - 2024 Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2013 - 2024, po zmianach, określa załącznik Nr 1
Data wytworzenia 2013-12-19, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:29

UCHWAŁA Nr XLV/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024

UCHWAŁA Nr XLV/282/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
Data wytworzenia 2013-12-19, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:29

UCHWAŁA Nr XLV/285/2013 RADY MIEJSKIEJ w PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLV/285/2013 RADY MIEJSKIEJ w PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.1356 ze zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wytworzenia 2013-12-19, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:28

UCHWAŁA Nr XVL/286/2013 RADY MIEJSKIEJ w PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XVL/286/2013 RADY MIEJSKIEJ w PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 124 ze zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.
Data wytworzenia 2013-12-19, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:28

UCHWAŁA Nr XLV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Tęczowej w Przasnyszu

UCHWAŁA Nr XLV/284/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Tęczowej w Przasnyszu Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Przasnyskiego, Rada Miejska
Data wytworzenia 2013-12-19, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:28

UCHWAŁA Nr XLV/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLV/283/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Data wytworzenia 2013-12-19, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:27

UCHWAŁA Nr XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XLV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: §
Data wytworzenia 2013-11-21, ostatniej modyfikacji 2015-08-31 02:00

UCHWAŁA Nr XLIV/274/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XLIV/274/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: §
Data wytworzenia 2013-11-21, ostatniej modyfikacji 2015-08-05 13:31

UCHWAŁA Nr XLIV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym...

UCHWAŁA Nr XLIV/277/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.
Data wytworzenia 2013-11-21, ostatniej modyfikacji 2013-11-30 01:00

UCHWAŁA Nr XLIV/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA Nr XLIV/278/2013 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
1 / 9
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.