Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Zarządzenia 2013 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2013 rok, bieżące, menu 1199 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2013 rok

Data wytworzenia 2013-12-31, ostatniej modyfikacji 2021-02-03 08:53

ZARZĄDZENIE Nr 128/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu

ZARZĄDZENIE Nr 128/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu Na podstawie przepisów art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów
Data wytworzenia 2013-12-31, ostatniej modyfikacji 2021-02-03 08:58

ZARZĄDZENIE Nr 126/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Przasnyszu

Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Przasnyszu Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 330 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Wprowadza się instrukcję gospodarki kasowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 3/FN/2004 z dnia 20
Data wytworzenia 2013-12-31, ostatniej modyfikacji 2021-02-03 09:00

ZARZĄDZENIE Nr 124/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. oceny przydatności i likwidacji wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miasta Przasnysz

ZARZĄDZENIE Nr 124/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. oceny przydatności i likwidacji wyposażenia będącego na stanie Urzędu Miasta Przasnysz. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Przasnysz nadanego Zarządzeniem Nr 123/2013 Burmistrza Przasnysza
Data wytworzenia 2013-12-31, ostatniej modyfikacji 2021-02-03 08:49

ZARZĄDZENIE Nr 123/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Przasnysz

ZARZĄDZENIE Nr 123/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Przasnysz Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Przasnysz w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Przasnysz
Data wytworzenia 2013-12-30, ostatniej modyfikacji 2015-08-07 12:06

ZARZĄDZENIE Nr 122/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 122/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/203/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok, zarządzam, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2013-12-18, ostatniej modyfikacji 2015-08-07 12:06

ZARZĄDZENIE Nr 121/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Przasnysz

ZARZĄDZENIE Nr 121/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Przasnysz Na podstawie art.104² § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) i art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Ustala się Regulamin Pracy Urzędu Miasta Przasnysz stanowiący załącznik
Data wytworzenia 2013-12-18, ostatniej modyfikacji 2015-08-07 12:08

ZARZĄDZENIE nr 120/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Przasnysza...

ZARZĄDZENIE nr 120/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Przasnysza w roku 2014 w zakresie pomocy społecznej Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze. zm.), zarządzam, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Konkursową do
Data wytworzenia 2013-12-16, ostatniej modyfikacji 2015-08-07 12:08

ZARZĄDZENIE Nr 119/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta na dzień 31.12.2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 119/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta na dzień 31.12.2013 r. Na podstawie art. 26 ust 1 i art. 27 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 3 Zarządzenia Nr 2b/Fn/2002 Burmistrza Miasta Przasnysza z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania i rozliczenia
Data wytworzenia 2013-12-12, ostatniej modyfikacji 2015-08-07 12:08

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

ZARZĄDZENIE Nr 118/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza Na podstawie art 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.poz. 594 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się trzy standardy utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na ulicach i placach miejskich
Data wytworzenia 2013-12-12, ostatniej modyfikacji 2015-08-07 12:09

ZARZĄDZENIE Nr 117/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 117/2013 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/203/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2013 rok, zarządzam, co następuje: § 1.
1 / 13
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.