Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Informacje Organizacje pozarządowe Konsultacje projektu programu współpracy Miasta Przasnysza z organizacjami pozarządowymi Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013, bieżące, menu 1194 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Na podstawie uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Przasnysza serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Termin konsultacji: od 9 do 16 listopada 2012 roku do godz. 10:00

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz,
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik
    Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl.

Wypełniony formularz należy przesyłać w terminie do dnia 16 listopada 2012 roku
do godz. 10:00 na adres:

lub

  • Urząd Miasta Przasnysz, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz,

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną UM Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz,
tel. (29) 756 49 27.

Formularz konsultacji (.doc)

Projekt uchwały (.doc)


Protokół z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 9 do 16 listopada 2012 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok". Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną i tradycyjną.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok".

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Metryka

sporządzono
2012-11-09 przez Marta Przewodowska
udostępniono
2012-11-09 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmodyfikowano
2016-11-30 01:00 przez Barbara Chodkowska
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
447
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.