Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Uchwały 2007 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2007 rok, bieżące, menu 1098 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007 rok

Data wytworzenia 2007-12-27, ostatniej modyfikacji 2013-03-31 01:00

UCHWAŁA Nr XIX/121/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania...

UCHWAŁA Nr XIX/121/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2007-12-27, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:01

UCHWAŁA Nr XIX/120/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury im. St. Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu.

UCHWAŁA Nr XIX/120/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury im. St. Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, - ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity
Data wytworzenia 2007-12-27, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:06

UCHWAŁA Nr XIX/119/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASBYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału...

UCHWAŁA Nr XIX/119/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie miasta Przasnysza. Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603; z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2007-12-27, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:08

UCHWAŁA Nr XIX/118/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Przasnysza na lata 2007 - 2015

UCHWAŁA Nr XIX/118/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Przasnysza na lata 2007 - 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje: § 1 1) Uchwala się „Strategię Rozwoju Miasta Przasnysza na lata 2007 - 2015". 2) Integralną część uchwały stanowi
Data wytworzenia 2007-11-29, ostatniej modyfikacji 2013-07-31 02:00

UCHWAŁA Nr XVIII/116/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Przasnysz z gminami z terenu Powiatu Przasnyskiego w celu przygotowania...

UCHWAŁA Nr XVIII/116/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Przasnysz z gminami z terenu Powiatu Przasnyskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. „Zastosowanie technologii informatyczno - komunikacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w gminach z terenu powiatu przasnyskiego" w ramach Regionalnego
Data wytworzenia 2007-11-29, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:15

UCHWAŁA Nr XVIII/115/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA Nr XVIII/115/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18. ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r.
Data wytworzenia 2007-11-29, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:19

UCHWAŁA Nr XVIII/114/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA Nr XVIII/114/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Wprowadza
Data wytworzenia 2007-11-29, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:22

UCHWAŁA Nr XVIII/113/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XVIII/113/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Data wytworzenia 2007-11-29, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:24

UCHWAŁA Nr XVIII/112/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XVIII/112/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Data wytworzenia 2007-11-29, ostatniej modyfikacji 2013-03-04 11:27

UCHWAŁA Nr XVIII/111/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

UCHWAŁA Nr XVIII/111/2007 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 ust.1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.
1 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.