Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD MIASTA PRZASNYSZ
Menu góra
Strona startowa Aktualności Uchwały 2009 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2009 rok, bieżące, menu 1061 - BIP - Urząd Miasta w Przasnyszu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2009 rok

Data wytworzenia 2009-03-26, ostatniej modyfikacji 2015-03-11 10:31

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/221/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Stałej Rady Miejskiej w Przasnyszu

UCHWAŁA Nr XXXI/221/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Stałej Rady Miejskiej w Przasnyszu Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie § 58 ust. 1 Statutu Miasta Przasnysz (Uchwała Nr XXIII/150/2008 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Przasnysz do projektu o nazwie "Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Przasnysz"

UCHWAŁA Nr XXXI/222/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Przasnysz do projektu o nazwie „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz” Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/224/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

UCHWAŁA Nr XXXI/224/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniesienia wkładem niepieniężnym do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialn

UCHWAŁA Nr XXXI/225/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniesienia wkładem niepieniężnym do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Przasnyszu mienia komunalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 13 ust.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Przasnysz, Gminą Krasne, Gminą Czernice Borowe i Gminą Krzynowłoga Mała w sprawie realizacji zadań...

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Przasnysz, Gminą Krasne, Gminą Czernice Borowe i Gminą Krzynowłoga Mała w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Przasnysz Na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/227/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania...

UCHWAŁA Nr XXXI/227/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.
Data wytworzenia 2009-02-19, ostatniej modyfikacji 2013-02-28 01:00

UCHWAŁA Nr XXXI/229/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

UCHWAŁA Nr XXXI/229/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Upoważnia
1 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.